Vyčkejte prosím, než se načte obrázek...

Střechy Praha - zateplení, rekonstrukce a izolace střechy

„Střechy nejsou jen to, co na první pohled vidíte……“

Je to provedení profesionálních služeb v oblasti tesařství, klempířství, pokrývačství a řešení podhledů ze sádrokartonu, případně z jiných materiálů. Kompletní dodávka střechy s střešních systémů na klíč, včetně zabudování střešních oken a výlezů i s jejich začistěním, provedení odvodnění objektu, revize a montáže hromosvodů, atd.

Vaše střechy kompletně a bez starostí, to jsme my. Od nás bude Vaše střecha korunou Vašeho domu.

Postup zakázky

Zahájení obhlídkou místa, prostudování projektu, měření síly krovů, poté výběr vhodné střešní krytiny, klempířských prvků a oken či půdních výlezů. Na základě dohody se zákazníkem je vybrán nejvhodnější typ hydroizolační (parotěsné) folie a případné zateplení střechy. Vše probíhá s ohledem na členitost a sklon střešního pláště a vždy se zohledňuje zachování estetické hodnoty domu v souladu s požadavky zákazníka.

Vzhledem k širokému spektru dodavatelů materiálů jsme schopni nabídnout nejoptimálnější poměr mezi kvalitou a cenou.

Následuje návrh rozpočtu, jeho posouzení se zákazníkem (vysvětlení jednotlivých dílčích položek)), návrh a případné podepsání smlouvy. Poté realizace zakázky.

Trochu poučení (názvosloví střech):

 • Ploché střechy:
 • střecha se sklonem vnějšího povrchu menším než 10°
 • Šikmé střechy:
 • střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí od 10° do 45°
 • Strmé střechy:
 • střecha se sklonem vnějšího povrchu větším než 45°
 • Nepochůzné střechy:
 • střešní konstrukce zajišťující funkce střechy, umožňující přístup na střechu pouze za účelem kontroly stavu střešního pláště a dalších zařízení na střeše a umožňující nezbytnou údržbu
 • Pochůzné střechy, provozní střechy:
 • střešní konstrukce zajišťující mimo funkci střechy ještě další požadavky objekt např. pro účely dopravy, sportu, rekreace, pro speciální technologické vybavení nebo pro extenzivní či intenzivní zemědělské využití jako tzv. vegetační střecha
 • Střešní plášť:
 • část střechy nacházející se nad případně pod nosnou konstrukcí střechy, chránící vnitřní prostory objektu před působícími vnějšími vlivy a zajišťující požadavky na vnitřní prostředí
 • Jednoplášťové střechy:
 • střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí jedním pláštěm, který sestává zpravidla z několika různých materiálů, kde jednotlivé vrstvy na sebe doléhají a dle požadavků plní specifické funkce
 • Víceplášťové střechy:
 • střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí několika střešními plášti, které jsou od sebe oddělené vzduchovými vrstvami. Každý plášť pak plní přesně vymezenou funkci a bližší označení se určuje podle počtu plášťů a dalších charakteristik.
 • Nosná střešní konstrukce:
 • část střechy přenášející zatížení od jednoho případně více střešních plášťů, doplňkových konstrukcí a prvků, sněhu, větru, vody a provozu do svislých částí objektu
 • Skládaná krytina:
 • krytina vytvářená z plošných rovinných nebo tvarovaných dílců vzájemně spojovaných přesahem, na drážku nebo pomocí spojovacích lišt. Skládané krytiny musí spolehlivě odvádět dešťové srážky (tzv. vodoodvádějící), ovšem nejsou vodotěsné při hydrostatickém nebo hydrodynamickém tlaku - propouštějí vodu ve spárách.


Skladba střechy

střešní souvrství: souhrnné označení všech vrstev střechy

Střešní vrstvy střechy:

 • Drenážní vrstva:
 • umožňující snadný odtok přebytečné vody nad hlavní či pojistnou hydroizolační vrstvou
 • Expanzní vrstva:
 • tenká vzduchová vrstva nebo materiál s velkou pórovitostí umožňující vyrovnávání rozdílů tlaků vodní páry mezi daným místem ve skladbě střešního pláště a vnějším prostředím. Jde pouze o mikroventilaci - nikoliv o větrání střechy. Tato vrstva plní obvykle i funkci dilatační vrstvy.
 • Filtrační vrstva:
 • vrstva zachycující vyplavované jemné částečky z některých materiálů střešního pláště vodou nebo částečky jiným způsobem vnášené do skladby střešního pláště. Filtrační vrstva chrání drenážní systém před zanesením.
 • Hydroakumulační vrstva:
 • vrstva zachycující část srážkové vody - ta může být potřebná pro růst rostlin v souvrství vegetačních střech
 • Hydroizolační vrstva:
 • vodotěsná vrstva s dominantní hydroizolační funkcí chránící nejen vnitřní prostor, ale i ostatní vrstvy střešního pláště před atmosférickou, provozní nebo technologickou vodou. Podle funkce, konstrukce nebo polohy ve střeše se blíže označují jako např. hlavní, pojistná, provizorní nebo povlaková hydroizolační vrstva.
 • Ochranná vrstva střechy:
 • vrstva chránící hydroizolační vrstvu, případně i jiné vrstvy střešního pláště před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, zejména proti mechanickému poškození či UV záření
 • Parotěsná vrstva střechy:
 • vrstva zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do vrstev střešního pláště, především pak do vrstvy tepelně izolační
 • Podkladní vrstva střechy:
 • vrstva vytvářející vhodný podklad (zpravidla pevný a rovný) pro následnou vrstvu nebo vrstvy střešního pláště
 • Provozní vrstva:
 • zpravidla sestává z více vrstev při vnějším povrchu střešního pláště umožňující provozní využití střechy. Jedná se např. o střechy pochůzné, pojízdné, vegetační, případně jejich kombinaci
 • Separační vrstva:
 • vrstva oddělující dvě vrstvy střešního pláště z výrobních, provozních, chemických nebo jiných důvodů
 • Signalizační systém:
 • systém technických opatření umožňující zjistit poruchu hydroizolačního systému a lokalizovat místo poruchy
 • Dilatační spára:
 • je konstrukční úprava umožňující roztažnost nebo smrštitelnost vrstev střešního pláště bez jejich porušení. Provádí se v monolitických vrstvách - jejich četnost (velikost dilatačních celků) pak závisí na tepelném zatížení vrstvy.
 • Tepelně izolační vrstva:
 • vrstva zajišťující požadovaný teplotní stav vnitřního prostředí - zabraňující nežádoucím tepelným ztrátám v zimním období a tepelným ziskům v letním období
 • Vegetační vrstva:
 • vrstva určená pro růst rostlin, keřů nebo stromů
 • Spádová vrstva:
 • vrstva vytvářející potřebný sklon následných vrstev střešního pláště - zpravidla tepelně izolačních a hydroizolačních
 • Spojovací vrstva:
 • spojuje dvě sousední vrstvy střešního pláště
 • Stabilizační vrstva:
 • vrstva zajišťující svou hmotností stabilitu vrstev střešního pláště před účinkem sání větru, případně jinými podobnými účinky
 • Krytina:
 • konstrukční vrstva chránící nejen vnitřní prostor, ale i ostatní vrstvy střešního pláště nacházející se pod krytinou před povětrnostními vlivy (déšť, sníh, kroupy, vítr atd.). Krytina může, ale nemusí být vodotěsná.


Tesařské a truhlářské práce

Pod to co vidíte, patří jen to nejlepší!

 • příprava půdních vestaveb a montáž podstřešních hydroizolačních fólií (např.: DÖRKEN, TYVEK, JUTADACH)
 • dodávka řeziva, výroba a montáž krovů, provedení prkenného záklopu
 • opravy starých krovů, výměny a doplnění degradovaných částí
 • poradenství, stavební dozor
 • zateplení krovů, začistění a provedení interiérových úprav
 • stavíme nové krovy, nebo tesařské práce využíváme při bednění a latování střechy.
 • palubkové podhledy, montáže půdních schodů
Chcete střechu, která Vám chvíli vydrží? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás!

Jednoduše nám zanechte svůj e-mail a my Vás budeme kontaktovat.

Věděli jste, že...

Naše další certifikáty a ocenění

Country rádio - reklama

Jak se Vám líbí naše reklama na Country rádiu?

Spolupracujeme

Zateplení, rekonstrukce a izolace střech Protipožární nátěry Zateplení a rekonstrukce fasád O firmě Výškové práce Střešní okna Půdní schody Holubí zábrany Sněhové zábrany Kontakt Odporové kabely do žlabů Solární systémy Nadkrokevní izolace Reference